Giới Thiệu Về Thảo Luận Trong Thời Gian Chuyển Tiếp

Sáng kiến này của Thẩm Phán mới được bầu của Quận Harris Lina Hidalgo sẽ tập hợp hàng nghìn cư dân của Quận Harris từ mọi tầng lớp để chúng ta góp tiếng nói về các vấn đề quan trọng đối với chúng ta—từ giáo dục trẻ em đến sự công bằng của hệ thống pháp lý—nhằm chia sẻ ý kiến và thông báo chung các ưu tiên của Thẩm Phán trong năm đầu nhiệm kỳ của bà.

Mọi người đều biết rằng các cộng đồng của chúng ta có rất nhiều ý kiến hay có thể giúp cải thiện các trường học, bệnh viện, tòa án của mình bên cạnh những cách thức khác mà chính quyền quận tác động đến cuộc sống người dân. Mục tiêu của sáng kiến này là giúp tất cả chúng ta, những người muốn cải thiện cộng đồng của mình, hiểu rõ cách thức hoạt động của chính quyền quận—và cách chúng ta có thể thay đổi tình hình đó.

Không phải ngẫu nhiên rằng hầu hết mọi người đều không hiểu rõ về cách thức hoạt động của chính quyền—một điều không dễ dàng hay dễ tiếp cận vì đó là cách quen thuộc mà những người nắm quyền vẫn áp dụng.  Nhưng mọi việc không nên như vậy. Chúng ta muốn chính quyền quận phải cởi mở hơn và dễ tiếp cận hơn đối với mọi cá nhân có nguyện vọng tham gia đóng góp ý kiến. Nói cách khác, chúng ta muốn Quận Harris xứng đáng với tư tưởng nền dân chủ là chính quyền của dân và vì dân.

 

 

Cách Thức Hoạt Động


Kế hoạch cho sáng kiến này đang được bắt đầu, bao gồm nhiều cách thức khác nhau để tìm hiểu về cư dân và cung cấp thông tin cho cư dân một cách tốt hơn.

Khảo Sát - Các nhóm khảo sát viên sẽ được cử đi khắp Quận để hỏi cư dân về những điều cần cải thiện trong dịch vụ của quận, những điều cần ưu tiên khi lập kế hoạch các hạng mục, chẳng hạn như ngân sách của quận.

Dự Án Minh Bạch - Các áp phích và thông báo trên toàn phạm vi Quận sẽ cung cấp thông tin dễ hiểu về cách chính quyền quận hoạt động cùng những số liệu thống kê đáng ngạc nhiên khiến mọi người mong muốn tìm hiểu thêm.

Thứ Bảy Công Dân - Một loạt các sự kiện công khai diễn ra cả ngày vào một số Thứ Bảy liên tiếp trên toàn Quận. Mỗi Thứ Bảy Công Dân sẽ bao gồm:

● Buổi tập trung nhóm lớn được tổ chức xoay quanh chủ đề cụ thể (ví dụ như giáo dục, sức khỏe và giao thông vận tải) cho mọi người cơ hội chia sẻ các ý tưởng mới để cải thiện cộng đồng và lắng nghe ý kiến của những người khác;

● Các nhóm nhỏ hơn cho những người dành thời gian cho các vấn đề cụ thể để tập trung vào cách hiện thực hóa hiệu quả nhất những ý tưởng hướng đến cộng đồng thông qua chính quyền quận;

● Những buổi học theo mô hình lớp học về hoạt động của chính quyền quận.

 

 

Cách Tham Gia

Chúng tôi đang xây dựng mạng lưới những người quan tâm đến việc ủng hộ những nỗ lực.

Chúng tôi cũng tập hợp bản câu hỏi để mọi người chia sẻ cách thức họ có thể muốn tham gia. Có rất nhiều cách tham gia vào kế hoạch và sau khi chúng tôi khởi động chuỗi các hoạt động đầu tiên.

 

 

Đơn Vị Hỗ Trợ Kế Hoạch Này

Thảo Luận Trong Thời Gian Chuyển Tiếp: Quận Harris là sáng kiến của Thẩm Phán Quận Harris Lina Hidalgo với sự hỗ trợ của Houston Endowment, Ford Foundation và Episcopal Health Foundation. HR&A Advisors hỗ trợ về kỹ thuật.

Sáng kiến này tiếp nối và đổi mới từ những sự kiện Thảo Luận Trong Thời Gian Chuyển Tiếp trước đây ở Thành Phố New York và Washington DC, do Open Society Foundations tiên phong khởi xướng với sự hỗ trợ từ các tổ chức từ thiện khác.

Tại Quận Harris, các mối quan hệ với những nhóm phi lợi nhuận khác giúp định hình và thực hiện các khía cạnh khác nhau của chương trình sẽ sớm được công bố.

 
 
 
LH_seal.png
 
 
 
 

Bên tham gia

 
 
 
 
 
EHF-logo.png
 

Hỗ trợ kỹ thuật