Thực Hiện Khảo Sát


Cuộc khảo sát cư dân trên toàn quận là một trong những bước đầu tiên mà Thẩm Phán Quận tiến hành để lấy ý kiến của cư dân về những vấn đề quan trọng nhất, những điều cần ưu tiên khi lập kế hoạch các hạng mục chẳng hạn như ngân sách của quận và xây dựng một chính quyền quận dễ tiếp cận hơn.

Vui lòng dành thời gian điền vào khảo sát--khảo sát này chỉ mất 15 phút để hoàn thành. Chúng tôi rất mong được tiếp tục phục vụ quý vị.